Kontakt oss

Ansatte ved NKAS telefoner

Energiutredninger
 

 
Brukerinformasjon for Din Side
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

 

Kontakt oss

Nesset Kraft AS:
www.nessetkraft.noSentralbord telefon 71 23 16 00 post@nessetkraft.no

   
Vakttelefon 71 23 16 00 post@nessetkraft.no Daglig leder:

Knut Arne Vike 91 86 29 33 knut.arne@nessetkraft.noAbonnements- og økonomiavdeling:
Bestilling/avbestilling av strøm og spørsmål vedrørende strømregningen
post@nessetkraft.no
Olaf Andre Eide, avd.leder  97 15 02 13 olaf@nessetkraft.no
Stian Sagli 930 51 770 stian@nessetkraft.no
Magny Svensli 48 00 44 02 magny@nessetkraft.no
Monica Haugen Kalset 90 77 90 91 monica@nessetkraft.no
Abonnementsavdelingen
post@nessetkraft.noEnergi kjøp og salg:

           


Olaf Andre Eide

Driftsavdelingen:
97 15 02 13 olaf@nessetkraft.no
Byggestrøm/gatelys/ny nettilknytning/ombygging/kabelpåvisning

Arild Flåhammer, Driftsing. 
41 46 46 58
arild@nessetkraft.no
Bjørn Nauste, arbeidsleder 95 11 29 17  bjorn@nessetkraft.noDet lokale eltilsyn/ENØK/jordfeil:
Marta Eunice Perez 95 12 37 76  marta@nessetkraft.no

   
Kraftproduksjon:
Arnt Vidar Bruseth 48 99 62 01 arnt@nessetkraft.no