Forrige side
 

 
Brukerinformasjon for Din Side
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

 

Bestill strøm

(NB! Levering kun til anlegg innen Nesset kommune.)

Her kan du enkelt og greit fylle ut skjemaet og sende til Nesset Kraft AS. Se våre priser og vilkår under priser.

Kontraktsvilkår
Generelt gjelder betingelsene gitt i Energiforskyningens Fellesorganisasjons ”standard vilkår for tilknytning, nettleie og levering av elektrisk kraft,” §3. standard kraftleverinskontrakt.

Navn:

Adresse:

Postnr.:

Poststed:

E-post: (MÅ fylles ut!)

Telefon privat:

Telefon arbeid:

Målernr.:

Årlig forbruk:

Navn på dagens kraftleverandør:

Netteier:

Produkt (fastpris, markedspris, spotpris):

Jeg bestiller fra dato: (Sett inn en aktuelle datoer. )

Dagens dato:

Kommentarer til bestilling:
NB! Noen tegn <>@/:w, linker og epostadresser er ikke tillatt i dette feltet!