Velkommen til vår nettside

Historikk

Målsetting

Styret

Ny "Din side"

Organisasjon
 

Last ned årsmeldinger

Sist oppdatert:

Nyheter:
17.02.2014

Øvrig innhold:
01.05.2021

 
Brukerinformasjon for Din Side
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

  Historikk

Litt om Nesset Kraft AS:

Den 17. august 1973 ble det i Nesset kommunestyre gjort endelig vedtak om at partslaget P/L Nesset kraftverk og Eresfjord og Vistdal kommunale kraftlag fra denne dato skulle slås sammen til et kraftverk under navnet: NESSET KOMMUNALE KRAFTVERK.

Med dette var all kraftforsyning i Nesset samlet under en ledelse. Under denne organisasjonsformen fungerte bedriften fram til utgangen av 1999.

En ny epoke i kraftverkets historie ble markert ved at kommunestyret den 20.09.99 vedtok å endre organisasjonsformen og stifte nytt selskap.

Fra og med 1. januar  år 2000 ble NKK omgjort til eget aksjeselskap under navnet

NESSET KRAFT AS - 0rg.nr 981 375 521

Nesset Kraft AS er i dag 100% eid av Istad Kraft AS, etter at Nesset Kommune solgte alle aksjene i selskapet i desember 2019.