Velkommen til vår nettside

Historikk

Målsetting

Styret

Ny "Din side"

Organisasjon
 

Last ned årsmeldinger

Sist oppdatert:

Nyheter:
17.02.2014

Øvrig innhold:
01.05.2021

 
Brukerinformasjon for Din Side
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

  Målsetting

 • NK AS skal gjennom en samfunnsansvarlig profil være en pådriver for utvikling av vårt lokalsamfunn.
 • NK AS skal være en sikker og rasjonell leverandør av energi basert på et godt utviklet HMS-system.
 • Innen eget område eie ledningsbunden infrastruktur for energi, bredbånd, telefoni og fjernsyn. 
 • Primært arbeide aktivt for den beste service overfor våre kunder innen vårt forsyningsområde.
 • Tilby produktsammensetninger til sluttbrukere som kunden etterspør.
 • Inngå samarbeid med andre der dette vil fremme og styrke NK AS sin framtidige eksistens.
 • Arbeide for en rasjonell, sunn og miljømessig forsvarlig utnyttelse av egne vannkraftressurser.

I det som ovenfor er nevnt ligger det at NK AS driver inenfor følgende virksomhetsområder:

 • KRAFTPRODUKSJON
 • DISTRIBUSJON
 • ENERGIOMSETNING
 • BREDBÅND
 • FIBER