Stormfull helg for Nesset Kraft
Alle fastboende har strøm etter stormen Ivar
Orkan Ivar har slått ut strømmen i deler av Nesset
Strømutfall Brandhol - Eidsvåg - Molde grense 27. nov.
Opphør av installasjonsvirksomheten
 

Nesset Kraft AS
Kråkholmvegen 22
6460 Eidsvåg
Tlf 71 23 16 00
Fax 71 23 16 01
Epost: post@nessetkraft.no

17.02.2014:


Brukerinformasjon for Din Side

Alle som er kunde hos Nesset Kraft AS kan benytte DIN SIDE.Din side

Hvorfor logge på?

Informasjon og aktiviteter på Din Side er spesielt tilpasset deg etter hvilke produkter
og tjenester du har hos oss.
Alle skjema er ferdig utfylt med dine kundedata.

På Din side kan du blant annet:
              -
Se ditt strømforbruk
              - Bestille produkter og tjenester

Velkommen inn!

">">">